Aanleveren asbest op recyclagepark

  • 27 juli 2020

Aanleveren asbest op recyclagepark nog niet mogelijk.

De aanlevering van asbest op het recyclagepark blijft, door het ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen, tot nader bericht nog steeds opgeschort.

De gratis asbestzakken, waarin dit aangeleverd moet worden, zijn wél beschikbaar en kunnen afgehaald worden op het recyclagepark.

Het dragen van een mondmasker is niet wettelijk verplicht op de recyclageparken maar wordt door het gemeentebestuur sterk aangeraden.

Dienst milieu, 057/45.22.40, milieu@heuvelland.be