Belastingen en retributies

OPGELET: Lokale besturen moeten vanaf 30 juni 2021 bepaalde agenda’s, uittreksels, besluitenlijsten en notulen publiceren via hun eigen notuleringsoftware.

Dit heeft tot gevolg dat de bekendmakingen van deze stukken raadpleegbaar zijn via de externe pagina https://lblod.heuvelland.be/LBLODWeb.

Belastingsreglementen

Algemene gemeentebelasting

Reglement algemene gemeentebelasting 2020-2025 - goedkeuring wijzigingsbesluit (publicatie 08/02/2021)

Reglement algemene gemeentebelasting 2020-2025 (publicatie 17/12/2020)

Wijziging reglement algemene gemeentebelasting (publicatie 11/05/2020)

Algemene gemeentebelasting (publicatie 13/01/2020)

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2020-2025 (publicatie 13/01/2020)

Huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk

Belastingreglement op de huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk (publicatie 14/12/2020)

Belastingreglement op de huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerk (publicatie 13/01/2020)

Onbebouwde gronden en percelen

Belastingreglement onbebouwde gronden en percelen (publicatie 13/01/2020)

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (publicatie 13/01/2020)

Onbewoonbare ongeschikte verwaarloosde leegstaande gebouwen en woningen

Belasting onbewoonbare ongeschikte verwaarloosde leegstaande gebouwen en woningen (publicatie 13/01/2020)

Recyclagepark

Belastingreglement recyclagepark (publicatie 13/01/2020)

Tweede verblijven

Belastingreglement tweede verblijven 2020-2025 - goedkeuring wijzigingsbesluit (publicatie 08/02/2021)

Belastingreglement tweede verblijven 2020-2025 (publicatie 17/12/2020)

Belastingreglement tweede verblijven (publicatie 13/01/2020)

Toeristische logies

Gecoördineerd belastingreglement op het exploiteren van toeristische logies 2021 ( publicatie 30/11/2021)

Belastingreglement op het exploiteren van toeristische logies 2021 - goedkeuring wijzigingsbesluit (publicatie 30/11/2021)

Gecoördineerd belastingreglement op het exploiteren van toeristische logies 2020 - goedkeuring wijzigingsbelsuit (publicatie 08/02/2021)

Gecoördineerd belastingreglement op het exploiteren van toeristische logies 2020 (publicatie 09/11/2020)

Belastingsreglement op het exploiteren van toeristische logies (publicatie 13/01/2020)

Aanpassing openbaar domein

Retributiereglement aanpassing openbaar domein (publicatie 30/12/2019)

Aanvragen vastgoedinformatie en omgevingsvergunningen

Retributiereglement aanvragen vastgoedinformatie en omgevingsvergunningen (publicatie 13/01/2020)

Administratieve stukken en prestaties burgerzaken

Retributiereglement administratieve stukken en prestaties burgerzaken (publicatie 30/12/2019)

Begraafplaatsen en lijkbezorging

Retributiereglement inzake begraafplaatsen en lijkbezorging - goedkeuring wijzigingsbesluit (publicatie 06/04/2021)

Retributiereglement inzake begraafplaatsen en lijkbezorging (publicatie 06/04/2021)

Retributiereglement inzake begraafplaatsen en lijkbezorging (publicatie 30/12/2019)

Huis-aan-huis ophaling

Retributiereglement huis-aan-huis ophaling (publicatie 10/3/2020)

Sluikstorten

Retributiereglement op sluikstorten (publicatie 02/02/2021)

 

Algemene Reglementen

Aangepast Reglement Heuvelbon – goedkeuring besluit (publicatie 30/06/2021)

Intern huurreglement OCMW-patrimonium (publicatie 13/09/2021).

Intern huurreglement OCMW-patrimonium (publicatie 24/06/2021) 

Intern huurreglement OCMW-patrimonium (publicatie 12/10/2021)

Intern huurreglement OCMW-patrimonium - goedkeuring besluit (publicatie 24/06/2021) 

Intern huurreglement OCMW-patrimonium - goedkeuring besluit (publicatie 05/03/2021)

Reglement dienstverlening Nestor (publicatie 05/03/2021)

Toewijzingsreglement Ouderen 65+ (publicatie 21/01/2021)

Aangepast reglement BKO Vrije tijd 2020-2025 (publicatie 21/01/2021)

Reglement dienstverlening Nestor (publicatie 25 februari 2020)

Reglement voor de borgstelling en ten laste name van verblijfskosten in WZC of een erkende assistentiewoning (AW)(publicatie 25 februari 2020)

Politiereglement en huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging (publicatie 13/01/2020)

Reglement buitenschoolse kinderopvang en vrije tijd (publicatie 13/01/2020)

Reglement op de afvalpreventie en selectieve afvalinzameling bij publiek toegankelijke evenementen (publicatie 13/01/2020)

Reglement rioolaansluiting en afkoppelingspremie (publicatie 13/01/2020)

Reglement verdeling toelagen socio-culturele organisaties (publicatie 13/01/2020)

Reglement uitlenen van materiaal (publicatie 13/01/2020)

Belastingreglement burgerzaken (publicatie 30/12/2019)

Reglement plaatsing en onderhoud individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)

Reglement kleine landschapselementen

Gemeentelijke premie betoelaging veiligheidsvoorzieningen voor bejaarden en personen met een handicap of arbeidsongeschiktheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens en openingsuren

Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
057 45 04 50
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak