Openbare onderzoeken

 

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

 • GEMENESTRAAT ZN

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Bellestraat 45, 8954 Heuvelland,  strekkende tot het nivelleren van akkerland. Datum van het onderzoek : van 18 september 2020 tot en met 17 oktober 2020.

 • NIEPKERKESTRAAT 72

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Niepkerkestraat 72, 8950 Heuvelland,  strekkende tot het regulariseren loods tot  bijgebouw met zwembad. Datum van het onderzoek : van 18 september 2020 tot en met 17 oktober 2020.

 • VOLDERSTRAAT 2

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Volderstraat(Dran) 2, 8951 Dranouter (Heuvelland),  strekkende tot het regularisatie landbouwexploitatie + nieuwe gebouwen. Datum van het onderzoek : van 17 september 2020 tot en met 16 oktober 2020.

 • HOLLEBEKESTRAAT 31

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Hollebekestraat 31, 8953 Heuvelland,  strekkende tot het bouwen landbouwloods en aanleggen verharding. Datum van het onderzoek : van 17 september 2020 tot en met 16 oktober 2020.

 • KRUISABELESTRAAT ZN

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Kruisabelestraat zn  8950 Heuvelland,  strekkende tot het plaatsen kwzi te dranouter. Datum van het onderzoek : van 16 september 2020 tot en met 15 oktober 2020.

 • INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE EN VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat het uittreksel van de in de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten geregistreerde onroerende goederen, betreffende de gemeente Heuvelland, ter inzage ligt op het gemeentehuis “de Warande”, Bergstraat 24 te 8950 Heuvelland van 10 september 2020 tot en met 20 september 2020.  Deze lijst kan iedere werkdag worden ingezien tussen 9u en 12 uur en op dinsdagavond tussen 15u en 19u in het bureau nr. 10.

Iedere derde kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering, wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.  Het bezwaarschrift dient gericht aan de Vlaamse regering, Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

 • BLEKERIJSTRAAT 2

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Blekerijstraat(Dran) 2, 8951 Dranouter (Heuvelland),  strekkende tot het plaatsen overdekte mestsilo. Datum van het onderzoek : van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020.

 • WESTERSE KLIJTESTRAAT ZN

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te  Westerse Klijtestraat zn  8950 Heuvelland, strekkende tot het aanleggen van een gracht. Datum van het onderzoek: van 8 september 2020 tot en met 7 oktober 2020.

 • VIERSTRAAT ZN

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te  Vierstraat zn  8950 Heuvelland, strekkende tot het aanleggen van een fietspad. Datum van het onderzoek: van 8 september 2020 tot en met 7 oktober 2020.

 • HEIRWEG 33-35

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Heirweg 33, 8950 Heuvelland, Heirweg 35, 8950 Heuvelland,  strekkende tot het aanleggen parking. Datum van het onderzoek : van 7 september 2020 tot en met 6 oktober 2020.

 • LOKERSTRAAT 6

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Lokerstraat 6, 8956 Heuvelland,  strekkende tot het regularisatie functiewijzigingen. Datum van het onderzoek : van 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020.

 • BASSEVILLEWEG 15

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Bassevilleweg 15, 8953 Heuvelland,  strekkende tot het aanleggen van een terrein. Datum van het onderzoek : van 28 augustus 2020 tot en met 26 september 2020.

 • KRAAISTRAAT 2 

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Kraaistraat 2, 8953 Heuvelland,  strekkende tot het verandering 2020. Datum van het onderzoek : van 21 augustus 2020 tot en met 19 september 2020.

 • SPIERVELDEN 5

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Spiervelden 5, 8950 Heuvelland,  strekkende tot het afbreken en herbouwen loods. Datum van het onderzoek: van 20 augustus 2020 tot en met 18  september 2020.

 • PLOEGSTEERTSTRAAT 7

Aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning met betrekking tot een perceel gelegen te Ploegsteertstraat 7, 8950 Heuvelland,  strekkende tot het verbouwen en functiewijziging schuur naar vakantiewoning. Datum van het onderzoek: van 14 augustus 2020 tot en met 12 september 2020.

 

Bekendmaking van een openbaar onderzoek nu ook raadpleegbaar op www.omgevingsloket.be.

Openbaar onderzoek andere

Omgevingsloket
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00