Dirk Baekelandt

Dirk Baekelandt

Dirk Baekelandt

2de schepen
0495 21 54 59

Als 2de schepen bevoegd voor: Openbare werken, riolering, waterlopen en waterzuivering, mobiliteit, technische dienst en fiets.

Locatie

Wijtschatestraat 57
8950 Heuvelland (Wijtschate)
België