Echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank.

Zodra de echtscheidingsakte is opgemaakt, kan je een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen.

Procedure

  • Als je echtscheiding werd uitgesproken door een Belgische rechter, stuurt de griffier van de rechtbank waar het vonnis werd uitgesproken, het vonnis door naar de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken, de gemeente waar de ene echtgenoot gedomicilieerd is of de gemeente waar de andere echtgenoot gedomicilieerd is. Aandachtspunt: het vonnis wordt door de griffier pas overgemaakt aan de burgerlijke stand nadat de beroepstermijn verstreken is, met andere woorden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is getreden.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan aan de hand van dit vonnis een echtscheidingsakte op in DABS (= Database Akten Burgerlijke Stand) en neemt de echtscheiding op in het bevolkingsregister.

Uitzonderingen

Ben je gehuwd in het buitenland, dan wordt het vonnis van de Belgische rechter overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Wet- en regelgeving

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00