Geboorte aangifte

Als je kind geboren is, moet je het gaan aangeven bij de burgerlijke stand in het gemeentehuis van de geboorteplaats. Dit moet je bij elke geboorte doen, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Doelgroep

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen.

De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

 • als hij of zij gehuwd is met de moeder
 • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft

Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dat nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Procedure

Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Er is keuze voor de familienaam van de baby, namelijk:

 • de familienaam van de vader of meemoeder
 • de familienaam van de moeder
 • een familienaam samengesteld uit de familienamen van de ouders. Voor zo’n dubbele familienaam mag je als ouder de volgorde bepalen. Er mag maar één familienaam zijn voor elk van de ouders.

 

Bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze draagt het kind de familienaam van de vader of meemoeder. Je kan maar éénmaal van het keuzerecht gebruik maken.

Als je kind geen Belg is, wordt voor de naamgeving het persoonlijk statuut toegepast.

De familienaam die het kind krijgt is tevens afhankelijk van de afstamming en de rangorde (eerste of volgende kindje) van geboorte.

 • Een eerste kindje wordt geboren: sinds 1/6/2014 wordt de familienaam toegekend op specifieke verklaring van beide ouders en is onherroepelijk.
 • Een tweede of volgende kindje wordt geboren:
  • Alle kinderen zijn geboren na 01/06/2014: het nieuwgeboren kind volgt de initiële naamkeuze die de ouders maakten bij de aangifte van het eerste kind.
  • Er zijn reeds kinderen geboren vóór 01/06/2014: het nieuwgeboren kind is geboren na 01/06/2014, dan kan er nog een verklaring van naamkeuze ondertekend worden met de specifieke keuze van de ouders binnen het jaar na de geboorte van dit kind. 

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want je kunt hiermee:

 • de kinderbijslag aanvragen 
 • je kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds

Nodig

 • je identiteitskaart
 • het medisch geboorteattest: formulier “informatie voor de nieuwe ouder(s)”, afgeleverd door de kraaminrichting.
 • je trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als je het kind voor de geboorte erkend hebt.
 • uittreksel of afschrift van je geboorteaktes indien het uw eerste gezamenlijk kind betreft.
 • verklaring van familienaamkeuze indien van toepassing (identiteitskaart van beide ouders).

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00