Naamsverandering

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam en/of voornaam laten wijzigen. De procedure voor de verandering van voornaam verschilt lichtjes van die voor de verandering van familienaam.

Doelgroep

Je kan je familienaam laten wijzigen als je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent.

Voorwaarden

Je voornaam kan je laten wijzigen bij dienst Burgerzaken van jouw gemeente. Je (familie)naam is een bevoegdheid van de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Procedure

Meer informatie via de website van de Federale overheidsdienst Justitie: klik hier

 

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00