Donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden (voorheen orgaandonatie)

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor. Zo voorkom je dat je naaste familieleden na je dood de pijnleuke keuze in jouw plaats moeten maken.

Doelgroep

Je kan je als orgaandonor registeren bij de dienst Burgerzaken waar je gedomicilieerd bent. Je kan je keuze steeds herroepen.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven of als je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten

Om er zeker van te zijn dat je wil wordt gerespecteerd, kan je je keuze laten registreren via de 'verklaring donatie menselijk lichtaamsmateriaal'.

  • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
  • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
  • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar je je tegen kunt verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

  1. donatie van organen voor transplantatie

  2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie

  3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen

  4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek

Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als je lichaam afstaan aan de wetenschap.

Je kunt je wilsverklaring registreren:

  • bij de huisarts

  • bij je gemeentebestuur

  • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be en dit vanaf 1 juli 2020.

Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Meer info : www.beldonor.be en www.leif.be

 

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Nodig

Je dient je persoonlijk aan te bieden met je identiteitskaart.

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00