Leefloon

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • uw werkelijke verblijfplaats is in België
 • u hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende

Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.

 • Categorie 2: Alleenstaande

​​​​​​​Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.

 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast

Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Nodig

 • Identiteitskaart
 • bewijzen van uw bestaansmiddelen waaronder alle actuele inkomsten van alle gezinsleden
 • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
 • bewijzen van werkbereidheid: o.a. inschrijving VDAB
 • bewijzen van vaste kosten: huurcontract, energiefacturen, waterfactuur.

indien u beschikt over een eigendom: uw aanslagbiljet onroerende voorheffing

Contactgegevens en openingsuren

Zorgcoach
Sociaal huis
Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 16:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
13:00 - 16:30