Meldpunt milieuhinder

Onder milieuhinder wordt verstaan geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder.

Wanneer men milieuhinder waarneemt dan kunt u steeds contact opnemen met de politie of gemeentelijke milieudienst.

De klachten worden opgevolgd door:

  • De lokale milieupolitie die bevoegd is voor het toezicht op de klasse 2 en klasse 3 bedrijven.
  • De omgevingsinspectie die bevoegd is voor toezicht op de klasse 1 bedrijven. (Tel. 050 24 79 60 )

Voor 2 Heuvellandse bedrijven is er eveneens een centraal klachtenmeldpunt:

Voor bijkomende informatie kunt u contact nemen op 057 45 04 60.

Contactgegevens en openingsuren

Milieudienst
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
057 45 22 40
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak