Iedereen Verdient Vakantie

Veel mensen die graag met vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of nauwelijks in. Ze ervaren allerlei drempels en hindernissen die het hun onmogelijk of moeilijk maken om vakantie te nemen. Toerisme Vlaanderen probeert die drempels zoveel mogelijk aan te pakken en op die manier vakantie mogelijk te maken voor iedereen.

Doelgroep

Voor mensen met een laag inkomen is het financieel niet of nauwelijks haalbaar om met vakantie te gaan of een daguitstap te maken. Iedereen Verdient Vakantie heeft voor hen een netwerk van toeristische aanbieders en sociale organisaties uitgebouwd, waar ze bij terechtkunnen voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in groep. In dit filmpje en dit schema ziet u hoe het netwerk Iedereen Verdient Vakantie erin slaagt mensen met een beperkt budget de mogelijkheid te bieden om met vakantie of op daguitstap te gaan.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het vakantieaanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben, moet een gezin als kansarm beschouwd worden. Daarvoor moet het gezin op minstens drie van de zes onderstaande beoordelingscriteria laag scoren. Onder bepaalde voorwaarden kan een gezin dat op maar twee criteria laag scoort, toch nog als kansarm worden beschouwd.

Een 'gezin' is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn. Ze hoeven niet noodzakelijk familie van elkaar te zijn.

1. Beschikbaar maandinkomen

De Europese armoededrempel geldt als norm. Het inkomen waarmee de armoededrempel vergeleken moet worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.

2. Opleiding ouders

Lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet-beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.

3. Arbeidssituatie ouders

Precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of tewerkstelling in beschutte werkplaats.

4. Laag stimulatieniveau

Laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden met de verzorging van kinderen.

5. Huisvesting

Verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning, te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen.

6. Gezondheid

Zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Procedure

Mensen met een laag inkomen

Om een korting te krijgen op een daguitstap of vakantie, moet u een aanvraag doen.

Dat gaat het gemakkelijkst via een sociale organisatie waar u bij aangesloten bent: bv. OCMW, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding. Zij helpen u bij de aanvraag.

Wilt u toch liever zelf een aanvraag doen? Dat kan rechtstreeks bij Iedereen Verdient Vakantie. Volg dan deze stappen:

1. Bezorg ons één keer per jaar een bewijs van inkomen. Dat kan een van deze dingen zijn:

 • een aanslagbiljet van de belastingen en een document van gezinssamenstelling (er wordt rekening gehouden met het gezamelijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting)
 • een attest van schuldbemiddeling
 • een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft (van ieder gezinslid een klevertje)
 • het nummer van uw UITpas en dat van de andere gezinsleden als u het kansentarief krijgt.

2. De dienst stuurt u de vakantie- en daguitstappengids op, samen met de aanvraagformulieren.

3. Maak een keuze uit het aanbod en vraag uw vakantie of daguitstap aan door het formulier in te vullen en op te sturen naar de dienst.

4. Als u een vakantie aanvraagt, zal de dienst contact met u opnemen om de vakantie te bevestigen. Als u een daguitstap aanvraagt, ontvangt u een reservatiebewijs waarmee u aan de kassa met korting kunt betalen.

De aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld. In drukke perioden kan dat enkele weken duren.

Hou voor een daguitstap rekening met het aantal dagen dat u van tevoren moet boeken. Als de minimumtermijn verstreken is, kunt u nog proberen om een aanvraag in te dienen, maar er is geen garantie op een tijdige goedkeuring.

Mensen die andere drempels ervaren

Vakantiegangers die een bepaalde drempel ervaren om met vakantie te gaan, kunnen hun specifieke vragen en noden formuleren via het invulformulier op de website. Op die manier komen ze meteen in contact met toeristische aanbieders en sociale organisaties die openstaan voor zulke niet-alledaagse vragen en mogelijk een oplossing bieden. Van hun kant kunnen die toeristische uitbaters en sociale organisaties ook zelf hun vakantiedrempel-aanbod bekendmaken.

 • vakantieverblijven:

  • individuele vakantieverblijven in een hotel, camping, appartement, vakantiecentrum, ...
  • groepsverblijven, georganiseerd door een sociale organisatie, voor organisaties en andere groepen die een vakantie organiseren en zelf een programma voorzien
  • georganiseerde vakanties (bv. een kinderkamp).

Het volledige aanbod is ook online raadpleegbaar.

Bedrag

U vindt de prijzen van het vakantieaanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben, in de papieren gidsen. Die kunt u aanvragen bij Iedereen Verdient Vakantie of inkijken bij een sociale organisatie. Op de website staan de prijzen niet vermeld.

Voor vakantiegangers die andere dan financiële drempels ervaren, is de dienstverlening gratis.

Op welke vakanties en daguitstappen is er korting?

Elk jaar verschijnen er twee gidsen met de daguitstappen en vakanties in heel Vlaanderen, Brussel en de Oostkantons waarop er korting is. Het volledige aanbod is ondergebracht in 4 categorieën:

 • daguitstappen (bv. een pretpark, dierentuin of museum)
 • vakantieverblijven:
  • individuele vakantieverblijven in een hotel, camping, appartement, vakantiecentrum, ...
  • groepsverblijven, georganiseerd door een sociale organisatie, voor organisaties en andere groepen die een vakantie organiseren en zelf een programma voorzien
  • georganiseerde vakanties (bv. een kinderkamp).

Het volledige aanbod is ook online raadpleegbaar.

Uitzonderingen

Mensen die andere drempels ervaren

Vakantiegangers ondervinden ook nog andere drempels dan de puur financiële. Mogelijk is er extra ondersteuning vereist, bijvoorbeeld vanwege een zorgbehoefte, een medische belemmering zoals een allergie, een fysieke of mentale beperking, een psychische kwetsbaarheid of een gebrek aan vervoer. Concrete vragen die vakantiegangers kunnen stellen, zijn bijvoorbeeld:

 • in welk verblijf kan ik met mijn hond terecht?
 • ik wil naar de kust, maar ik heb om de twee dagen nierdialyse nodig.
 • mijn zoon heeft autisme en ik zoek een verblijf met prikkelarme kamers.

Laat u inspireren door de verhalen en getuigenissen van vakantiemakers, vakantiegangers en partnerorganisaties.

Contactgegevens en openingsuren

Sociale dienst OCMW
Sint-Medardusplein 1
8950 Heuvelland (Wijtschate)
België
057/45.04.50
Gesloten
Gesloten
08:30 - 11:30
14:00 - 17:00
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
14:00 - 17:00
08:30 - 11:30
14:00 - 17:00
enkel op afspraak
08:30 - 11:30
14:00 - 17:00
enkel op afspraak
08:30 - 11:30
14:00 - 17:00
enkel op afspraak