Aanvraag vuurwerk

In Heuvelland is het verboden om vuurwerk af te steken zonder voorafgaandelijke toestemming.

Particulieren die kant-en-klaar vuurwerk (dit omvat alle klein feest-, kamer- of knalvuurwerk zoals onder meer voetzoeker, thunderflashes, knal -of rookbussen, kruid voor veugdeschoten,...) willen afsteken moeten dit op voorhand melden en minstens vijf werkdagen vooraf aanvragen bij de gemeente. Om vuurwerk op oudejaarsavond af te schieten, moet de aanvraag uiterlijk op 1 december worden ingediend.

Niet-particulieren die op maat gemaakt of samengesteld vuurwerk willen afsteken moeten dit op voorhand melden bij de gemeente en dit ten laatste één maand voor de datum van het vuurwerk. De aanvraag moet vergezeld zijn van het vuurwerkplan.

De aanvraag voor het afsteken van vuurwerk moet vooraf goedgekeurd worden door de burgemeester. Elke aanvraag wordt door het gemeentebestuur voor advies voorgelegd aan de lokale politie en de bevoegde brandweerdienst.

Voor meer informatie raadpleeg het politiereglement Arro Ieper hier.

Voorwaarden

Na het verkrijgen van de toestemming moet de aanvrager de buurtbewoners op de hoogte brengen en instaan voor het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Procedure

  • vraag tijdig de toestemming aan voor het afschieten van vuurwerk
  1. aanvraag particulier (kant-en-klaar vuurwerk)
  2. aanvraag niet-particulier (op maat gemaakt vuurwerk)
  • de aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de lokale politie en de bevoegde brandweer
  • de aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen

Contactgegevens en openingsuren

Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
057 45 04 50
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00