Aanvraag aanpassing openbaar domein

Wanneer door bouwwerken aanpassingen nodig zijn aan het openbaar domein (vb verlagen van boordsteen, nieuwe oprit, tijdelijk weghalen armaturen openbare verlichting…) kan dit aangevraagd worden bij de gemeente. 

Om uniformiteit na te streven wordt steeds met reeds in het straatbeeld aanwezige materialen gewerkt. Het te gebruiken materiaal wordt steeds bepaald door het gemeentebestuur.

In de begeleidende brief van de vergunning is dan ook volgende paragraaf opgenomen :

Voor de uitvoering van de werken moet rekening gehouden worden met bestaande aanleg van het openbaar domein. Enkel beperkte aanpassingen kunnen aangevraagd worden (vb tijdelijk weghalen armaturen openbare verlichting, verlagen boordsteen ter hoogte van garage). Wanneer door de bouwwerken toch aanpassingen nodig en mogelijk zijn aan het openbaar domein worden de kosten van deze aanpassingen volledig doorgerekend aan de bouwheer. De aanpassingen aan het voetpad en boordstenen gebeuren door de eigen gemeentelijke diensten of door een aannemer die door de gemeente wordt aangesteld.

Procedure

Aanpassingen kunnen hier aangevraagd worden. Voor bijkomende informatie neem contact met de dienst openbare werken, Frederik Schoonheere 057 450 457 of frederik.schoonheere@heuvelland.be.

De aanpassingen aan het voetpad en boordstenen gebeuren door de eigen gemeentelijke diensten of door een aannemer die door de gemeente wordt aangesteld.

Meer informatie: doc bestandRetributiereglement aanpassing openbaar domein (88 kB).

Bedrag

  • opbraak €15,00/m²
  • heraanleg €35,00/m²
  • boordsteen €25,00/lm 

De factuur moet voor de aanvang van de werken vereffend worden.

Uitzonderingen

  • Uitzondering voor toepassingen in een vergunde verkaveling.
  • De aanleg van een oprit op openbaar domein met een maximumbreedte van 3 meter is niet aan de retributie onderworpen, maar moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden.

Contactgegevens en openingsuren

Openbare werken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00