Aanvraag aansluiting openbare riolering

Aanvragen huisaansluitingen op de openbare riolering, bij (ver)bouwwerken aan de woning.

Doelgroep

Alle woningen die in een gebied op het zoneringsplan zijn aangeduid als centrale gebied (oranje) of collectief te optimaliseren buitengebied (groen).

Voorwaarden

De aansluitingen, evenals de bijhorende huisaansluitputjes worden gerealiseerd door een erkende aannemer, bevoegd om dergelijke werken uit te voeren en die aangesteld werd door de gemeente.

Meer informatie: doc bestandReglement rioolaansluiting en afkoppelingspremie (259 kB).

Procedure

Aansluitingen kunnen hier aangevraagd worden. Voor bijkomende informatie neem contact op met de dienst openbare werken, Frederik Schoonheere 057 450 457 of frederik.schoonheere@heuvelland.be.

Bedrag

Maximum €1.500,00 excl. btw ten laste van de aanvrager voor een eerste aansluiting. Andere extra aansluitingen zijn volledig ten laste van de aanvrager. 

Nodig

  • Positief keuringsattest van de riolering. 

Je vraagt jouw keuring eerst aan, want vooraleer de gemeente je aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering kan goedkeuren moet je over het keuringsattest te beschikken, uitgereikt door een erkende keurder. Een lijst van gecertificeerde keurders vind je op www.vlario.be.

Uitzonderingen

Woningen gelegen in een gebied op het zoneringsplan aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied (rood) dienen een IBA te plaatsen. 

Contactgegevens en openingsuren

Openbare werken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00