Premie voor individuele waterzuivering (IBA)

IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater.

In het buitengebied zijn vele woningen niet aangesloten op riolering en loopt het afvalwater dus ook niet naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vandaag loopt het afvalwater nog vaak ongezuiverd naar de gracht of waterloop. Omdat we een goede oppervlaktewaterkwaliteit beogen, moeten we ook in het buitengebied aandacht hebben voor waterzuivering.  

Voor meer informatie neem contact op 057 45 04 78.

Doelgroep

Er werden zoneringsplannen opgemaakt voor heel Vlaanderen. Op dit zoneringsplan kan je nagaan of je woning gelegen is een gebied waar riolering aanwezig is, of er in de toekomst riolering voorzien wordt of dat je zelf dient in te staan voor de waterzuivering en dus een IBA dient te plaatsen.

Zoek hier op in welke zone jouw woning gelegen is.

  • Groene zones: Het afvalwater moet via de openbare riolering geleid worden naar een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater van de bewoners van onze dorpskernen zal worden gezuiverd in een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Wie in een kern woont, hoeft dus niet zelf z'n afvalwater te zuiveren. Aquafin bouwt en exploiteert in de komende jaren nabij iedere kern een waterzuiveringsinstallatie. Die werken gaan gepaard met de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel.
  • Oranje zones: Dit is het gebied waar de openbare riolering gepland is, die het water zal afvoeren naar een waterzuiveringsinstallatie.
  • Rode zones: Het afvalwater moet met een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) gezuiverd worden. Zo'n installatie is ofwel een rietveld ofwel een ondergronds systeem in drie delen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in het reglement voor de plaatsing en onderhoud van individuele waterbehandelingsinstallatie.

De toekenning van de gemeentelijke premie gebeurt mits:

  • voorlegging van de factuur met betalingsbewijs;
  • voorlegging attest met garantie behalen lozingsnormen volgens VLAREM II afgeleverd door de leverancier en BENOR-attest;
  • na controle van de uitvoering ter plaatse door een aangestelde van Gemeente Heuvelland.

Procedure

Contactgegevens en openingsuren

Omgevingsloket
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00