Woon-en zorgcentrum St.-Medard

Het woon- en zorgcentrum St-Medard, met 60 woongelegenheden en 3 kortverblijfkamers voor zorgafhankelijke ouderen, ligt in Wijtschate. 

Hier vind je plaats om te wonen, te leven en te genieten van een warme zorg- en dienstverlening. Je woont er in een veilig en rustiger woonkader in een familiale en huiselijke sfeer. Je beschikt er over jouw eigen kamertje, met sanitaire ruimte (toilet en lavabo), oproepsysteem en kabeltelevisie.

Je leeft er in waardigheid en je wordt gerespecteerd in jouw persoonlijke ideologische of filosofische overtuiging. De aangepaste animatieactiviteiten zorgen voor een aangename ontspanning. Er heerst een goede verstandhouding en samenwerking tussen bewoners, familieleden en medewerkers.

Er is een zorg- en dienstverlening met professionele kwaliteit. Men is er verantwoord, klantvriendelijk en respectvol. Er wordt comfortzorg aangeboden die de afhankelijkheid van zorgafhankelijke ouderen vermindert. Ook wordt aandacht gegeven aan palliatieve zorgen, voor wie de tijd van afscheid heel nakend wordt.

Voorwaarden

Alle info en aanvragen voor opname in het WZC St.Medard moeten gericht worden tot de sociale dienst van het woonzorgcentrum. (057/230 230)

De opname-beslissing gebeurt door de sociale dienst van het woonzorgcentrum na een sociaal onderzoek en volgens vooraf bepaalde criteria.

Klik hier voor de flyer.

Bedrag

Inwoners Heuvelland

€ 52,99

Niet-Heuvellanders

€ 56,99

Echtparen uit Heuvelland

€ 98,68

Echtparen Niet-Heuvellanders

€ 106,68

De dagprijzen omvatten onder andere ook het verbruik van incontinentiemateriaal. Doktersconsultatie en medicatieverbruik en een beperkt aantal persoonlijke kosten zijn ten laste van de bewoner. 

contactgegevens en openingsuren

Woon- en zorgcentrum St.-Medard
Kapelaniestraat 2
8950 Heuvelland (Wijtschate)
België
057/230300