Aanvraag omgevingsvergunning / bouwvergunning

Wanneer je werken of handelingen uitvoert waarvoor een omgevingsvergunning vereist is dien je een aanvraag tot omgevingsvergunning digitaal in te dienen via het loket www.omgevingsloket.be. Alle info daarover is terug te vinden op dezelfde website. Wanneer je werkt met een architect zal de architect je dossier voorbereiden om digitaal aan te vragen. Wanneer je geen architect nodig hebt kunnen de medewerkers van de gemeente je helpen om het dossier op de juiste manier in te dienen. Dit gebeurt op afspraak.

  • Het digitaal omgevingsloket www.omgevingsloket.be is altijd beschikbaar.
  • Voor info omtrent lopende aanvragen kan je terecht bij het omgevingsloket van Heuvelland.
  • Voor ondersteuning bij indienen van aanvraag dien je vooraf een afspraak te maken met het omgevingsloket van Heuvelland.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

De gemeente Heuvelland heeft reeds een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt.  Deze uitvoeringsplannen zijn de vertaling van de beleidskeuzes van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de uitvoeringsplannen wordt de bestemming van de grond vastgelegd en worden de stedenbouwkundige voorschriften bepaald.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) in opmaak 

Beleidsnota meergezinswoningen

Een meergezinswoning is een gebouw waarin twee of meerdere woongelegenheden zijn. De laatste jaren blijkt er meer interesse bij projectontwikkelaars en eigenaars voor de ontwikkeling van de meergezinswoningen in de kernen van Heuvelland. 

Het voorzien van meergezinswoningen is één element in de gewenste verdichting van de kernen en draagt dan ook bij tot het voorzien van voldoende wooneenheden in onze gemeente. Niettemin is dit ook een uitdaging: de projecten voor meergezinswoningen moeten inpasbaar zijn in onze dorpen, moeten rekening houden met het waardevolle bouwkundige karakter van onze kernen en moeten gerealiseerd worden met voldoende woonkwaliteit.

Om die aandachtspunten duidelijk te maken voor eigenaars en projectontwikkelaars werd een beleidsnota goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2020. Deze beleidsnota legt een aantal normen op m.b.t. bijvoorbeeld woonoppervlakken of integratie van het gebouw in de omgeving, zodat projecten gerichter kunnen uitgewerkt worden.

Lees hier de beleidsnota. docx bestandGR 2020 05 25 goedkeuring beleidsnota meergezinswoningen.docx (68 kB)

Contactgegevens en openingsuren

Omgevingsloket
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak