Aanvraag omgevingsvergunning / bouwvergunning

Wanneer je werken of handelingen uitvoert waarvoor een omgevingsvergunning vereist is dien je een aanvraag tot omgevingsvergunning digitaal in te dienen via het loket www.omgevingsloket.be. Alle info daarover is terug te vinden op dezelfde website. Wanneer je werkt met een architect zal de architect je dossier voorbereiden om digitaal aan te vragen. Wanneer je geen architect nodig hebt kunnen de medewerkers van de gemeente je helpen om het dossier op de juiste manier in te dienen. Dit gebeurt op afspraak.

  • Het digitaal omgevingsloket www.omgevingsloket.be is altijd beschikbaar.
  • Voor info omtrent lopende aanvragen kan je terecht bij het omgevingsloket van Heuvelland.
  • Voor ondersteuning bij indienen van aanvraag dien je vooraf een afspraak te maken met het omgevingsloket van Heuvelland.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

De gemeente Heuvelland heeft reeds een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt.  Deze uitvoeringsplannen zijn de vertaling van de beleidskeuzes van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de uitvoeringsplannen wordt de bestemming van de grond vastgelegd en worden de stedenbouwkundige voorschriften bepaald.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) in opmaak 

 

Contactgegevens en openingsuren

Omgevingsloket
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland (Kemmel)
België
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00