Een melding of een klacht indienen?

Beschrijving

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Heuvelland? Vind je dat je door medewerkers van de stad niet correct bent behandeld? Heb je geen oplossing of gehoor gevonden bij de medewerker of dienst in kwestie? Dan kun je een melding of een klacht indienen bij de klachtenbehandelaar.

Op deze webpagina is het mogelijk om een melding of een klacht in te dienen. Maar wat is het verschil tussen beide?

  • Een melding is een mondeling, schriftelijk, of elektronisch signaal van een toestand waarbij een tussenkomst van een gemeentelijke of OCMW-dienst gewenst is. Vb. Een losse tegel in jouw straat, een defect op het speelplein…
  • Een klacht is een duidelijke uiting van ontevredenheid (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) en heeft betrekking op een al dan niet verrichte handeling of prestatie van een personeelslid of dienst van gemeente Heuvelland of OCMW Heuvelland. Vb. Je stelt een vraag aan een dienst, maar krijgt verkeerde informatie. Je dient een klacht in tegen de persoon die je niet vriendelijk behandelde.

Lees hier het klachtenreglement. 

Een melding maken

Wil je een melding doen? Dit kan via deze meldingskaart.

Volgende meldingen zijn ook mogelijk:

Een klacht indienen

Een klacht indienen kan via deze link.

Contactgegevens en openingsuren

Communicatie
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
15:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak