Erfrechtverklaring en of attest van erfopvolging

Een erfrechtverklaring is een opsomming van mogelijke erfgenamen. De gemeente mag deze verklaring opstellen voor bedragen kleiner dan €744,00. U brengt hiervoor uw identiteitskaart mee en een bewijs van de verwantschap met de overledene (trouwboekje van de overledene /van de ouders als de overledene ongehuwd is/ en rouwbrief )

Voor hogere bedragen is het vredegerecht of de notaris bevoegd om een akte van bekendheid op te maken. Hiervoor dient u voor te leggen :

  • trouwboekje van de overledene /van de ouders als de overledene ongehuwd is/ en een rouwbrief
  • identiteit en adressen van alle erfgenamen (als gekend)
  • huwelijkscontract
  • akten ivm schenkingen en giften
  • overlijdensattest

De aanvrager moet bovendien vergezeld zijn van 2 getuigen; op basis van hun verklaring kan de akte worden opgemaakt.

Attest van erfopvolging maakt deblokkeren van bankrekeningen na overlijden eenvoudiger.

Vanaf 01.02.2007 bestaat de mogelijkheid om bij het registratiekantoor kosteloos een attest van erfopvolging te bekomen. De FOD Financiën blijft nog steeds (nà 01.01.2015) bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging. (Contactcenter van de FOD Financiën : tel. 0257/25757)

U vult een aanvraagformulier in en ondertekent het. Bij het aanvraagformulier moet u ook enkele documenten toevoegen zoals een uittreksel uit de overlijdensakte en het trouwboekje (of – boekjes) van de overledene. Als de overledene geen kinderen had, moeten ook de trouwboekjes van de ouders van de overledene en van de (half)broers en (half)zussen worden voorgelegd.

Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij het plaatselijk registratiekantoor, meer informatie op:

Vanaf 01 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie).

Waar moet ik een aangifte van nalatenschap indienen ? Aangiften van nalatenschap moet u vanaf 01 januari 2015 bij VLABEL indienen.Deze aangiften stuurt u naar : Vlaamse Belastindienst - Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00