Euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven kan uitdrukken.

Doelgroep

Je kan een wilsverklaring inzake euthanasie opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • uit vrije wil (en dus niet als gevolg van externe druk)
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

 

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
 • niet meer bij bewustzijn is;
 • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

 • Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van je gemeente. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.
 • Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.
 • De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.
 • Als je dit wil, kan je de wilsverklaring ook laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.
 • De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

 

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. 

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Nodig

Je dient je persoonlijk aan te bieden met:

 • je identiteitskaart
 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00