Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Huwelijken kunnen voltrokken worden, indien geen feestdag, op:

 • Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag:
  tussen 9.00 en 11.30 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur
 • Dinsdag:
  tussen 9.00 en 11.30 uur en tussen 13.00 en 18.30 uur
 • Zaterdag:
  tussen 9.00 en 11.30 uur

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • De minimumleeftijd: om te mogen trouwen moet je 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • De toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • De afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • Het verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Het verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens een van de echtgenoten niet gericht is op een totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Je dient een aanvraag voor een huwelijk in bij de dienst Burgerzaken, zij stellen een huwelijksdossier samen.

Van zodra het huwelijksdossier volledig is kan er een afspraak gemaakt worden voor de huwelijksaangifte. Dit kan ten vroegste 6 maanden voor het huwelijk, ten laatste 15 dagen voor het huwelijk, worden jullie uitgenodigd om

 • De huwelijksaangifte te ondertekenen. Vanaf dan staan de huwelijksdatum en -uur vast.
 • De dienst Burgerzaken kan echter wel alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je verkrijgen op de dienst Burgerzaken.

Voor niet-Belgen, al dan niet ingeschreven in onze bevolkings- of vreemdelingenregisters, hebben wij nog extra documenten nodig. Let in dat geval op:

 • Sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden.
 • Alle akten en documenten in een vreemde taal moeten in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler.
 • Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

Jullie worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.

 • Er wordt een huwelijksakte opgemaakt. Die akte wordt opgenomen in DABS (= Databank Akten Burgerlijke Stand) en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijk huwelijk wordt ingezegend. Het trouwboekje heeft enkel een ceremoniële waarde.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 15 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Bedrag

Weekdagen: €100,00
Zaterdagvoormiddag: €200,00

De kosten voor buitenlandse akten en attesten moet je zelf betalen.

Gemeente Heuvelland biedt een gratis receptie aan. Deze vindt plaats onmiddellijk na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, op dezelfde locatie. Er wordt voor maximaal 30 personen fruitsap en witte wijn aangeboden. De receptie duurt maximum 30 minuten.

Nodig

Bij de huwelijksaangifte dienen beide partners samen langs te komen met hun identiteitskaart en een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaarten van de getuigen. Het aanduiden van getuigen is niet verplicht, er kunnen maximum 4 getuigen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking.

Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Ben je een niet-Belg? Neem dan contact op met de dienst Burgerzaken om te overlopen welke documenten u moet voorleggen om te huwen in België.

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00