Identiteitskaart

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je identiteitskaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die is maar 6 jaar geldig.

De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van je eID krijg je een brief met een pin- en pukcode toegestuurd op je domicilieadres.

 • Je hebt je pincode nodig elke keer je jouw eID wilt gebruiken
 • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je je pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

pdf bestandvolmacht om de elektronische identiteitskaart (EID) te activeren en af te halen.pdf (177 kB)

Doelgroep

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een uitnodiging om een identiteitskaart aan te vragen. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas een uitnodiging om een eID aan te vragen op het moment dat hun Kids-ID vervalt. Ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd op zak te hebben.

Als je geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen. Vervalt je identiteitskaart binnen drie maanden, dan mag je je ook spontaan aanmelden bij de dienst Burgerzaken.

Voorwaarden

De Belgische nationaliteit bezitten.

Procedure

Wanneer?

 • Je bent 12 jaar en hebt geen geldige Kids-ID;
 • Je bent tussen 12 en 15 jaar en je Kids-ID vervalt;
 • Je bent 14 jaar en 9 maanden en je hebt nog een Kids-ID;
 • In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:
  • als je EID verloren, gestolen of beschadigd is;
  • als je pasfoto niet meer gelijkend is;
  • als je van naam of geslacht verandert;
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping.

Zo'n 3 tot 4 werken later, krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt. Wanneer je de codes na 4 weken nog niet hebt ontvangen, meld je je aan bij de dienst Burgerzaken.

Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pin- en pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt. Je pincode kun je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wilt (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Bedrag

 • gewone procedure: € 22,00 (3 à 4 weken na aanvraag)
 • spoedprocedure: € 114,00 (2 werkdagen na aanvraag voor 15 uur)
 • zeer dringende spoedprocedure: € 145 (1 werkdag na aanvraag voor 15 uur)

Betaling van nieuwe identiteitskaart dient te gebeuren bij aanvraag.
Betaling kan cash of via Bancontact.

Nodig

Bij de aanvraag van je eID:

Bij het afhalen van je eID:

 • Jouw huidige Kids-ID, identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies, diefstal of beschadigde kaart)
 • de kaart die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Uitzonderingen

Voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart dien je zelf naar het gemeentehuis te gaan. Je handtekening moet elektronisch geplaatst worden via een pen-PAD.

Wat als je niet meer mobiel genoeg bent om naar het gemeentehuis te gaan?

1. Je vraagt aan een vertrouwenspersoon om naar het gemeentehuis te gaan met   onderstaande zaken:

 • je oproepingskaart
 • een medisch attest van je arts waaruit blijkt dat je je niet naar het gemeentehuis kan verplaatsen.
 • geldige pasfoto (foto moet ICAOconform zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden)
 • het verschuldigd bedrag
 • telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken

2. Er wordt een afspraak gemaakt dat een ambtenaar van de gemeente bij je langs komt. De ambtenaar zal een formulier meebrengen waarop je je handtekening kan plaatsen.

3. Je ontvangt van de ambtenaar een formulier waarop je je volmacht kan geven om de elektronische identiteitskaart af te halen en te activeren.

4. Na een 2 à 3-tal weken ontvang je in de bus een brief met een pin- en pukcode voor je nieuwe identiteitskaart. Ontvangst van de codes betekent ook dat je nieuwe identiteitskaart klaar ligt in het gemeentehuis.

5. Je vraagt aan je vertrouwenspersoon om naar het gemeentehuis te komen met:

 • je oude identiteitskaart
 • ingevulde en ondertekende volmacht om de elektronische identiteitskaart te activeren en af te halen
 • ontvangen pin en pukcode

Wat als je geen handtekening meer kan plaatsen?

Als je geen handtekening meer kan plaatsen, kan je vrijgesteld worden van ondertekening

Je krijgt een vrijstelling in geval van:

 • analfabetisme
 • een lichamelijke of een mentale handicap
 • een ernstige of langdurige ziekte

Bij de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart, dien je een bewijs van vrijstelling van de arts mee te brengen. De ambtenaar vervangt je handtekening door de vermelding ‘vrijgesteld’ .

Opgelet! Wanneer je vrijgesteld bent van handtekening, mag je wettelijk op geen enkel document je handtekening meer plaatsen. Van zodra je weer in staat bent om je handtekening te plaatsen, kan je een nieuwe identiteitskaart aanvragen met handtekening.

Belgen in het buitenland
Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

 

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00