Kids-ID

De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind en zijn of haar foto
 • de namen van de ouders staan erop
 • gegevens zijn zichtbaar op de kaart en ook opgeslagen op de elektronische chip

De kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een paspoort nodig hebt

De kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst ‘Hallo Ouders’ biedt de kaart aan kinderen een extra bescherming in noodgevallen. ‘Hallo Ouders’ maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer je kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf 6 jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

De Kids-ID kan soms ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Geldigheidsduur:
Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Doelgroep

Kinderen jonger dan 12 jaar

Voorwaarden

Als je een kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Je hebt ouderlijk gezag over het kind.
 • Je neemt het kind mee als je de kids-ID gaat aanvragen.

Procedure

Bij de aanvraag van een Kids-ID:

Bij het afhalen van de Kids-ID:

 • de kaart die het kind thuis kreeg met de vraag de Kids-ID af te halen en waarop ook je pin- en/of pukcode vermeld staan
 • de huidige Kids-ID indien het kind al een Kids-ID had

Bedrag

 • gewone procedure: € 8,00 (3 à 4 weken na aanvraag)
 • spoedprocedure: € 104,00 (1 werkdag na aanvraag voor 15 uur)
 • spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel: €  136,00 

Betaling van nieuwe Kids-ID dient te gebeuren bij aanvraag. Betaling kan cash of via Bancontact.

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00