Voornaamsverandering

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam en/of voornaam laten wijzigen. De procedure voor de verandering van voornaam verschilt lichtjes van die voor de verandering van familienaam.

Doelgroep

Je kan je voornaam laten wijzigen als je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent.

Procedure

Om je voornaam te veranderen contacteer je de dienst Burgerzaken van:

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

De ambtenaar van  burgerlijke stand kan, na controle van de gerechtelijke antecedenten van de betrokkene, de voornaamsverandering toestaan op voorwaarde dat:

  • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring en
  • de voornaamswijziging de verzoeker of derden niet kan schaden.

In geval van ernstige twijfel mag de ambtenaar het advies van het parket vragen.

Binnen de drie maanden na het verzoek schrijft de ambtenaar van burgerlijke stand die de voornaamswijziging toestaat, dit in zijn registers over. De voornaamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving.

Als de ambtenaar van burgerlijke stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

Bedrag

€140,00 te betalen bij aanvraag.

Gratis voor transgenders wanneer zij een ‘verklaring op eer voor de aanpassing van de voorn(a)m(en) in het kader van de wet van 25 juni 2017’ indienen.

Betaling kan cash of via Bancontact.

Opgelet: als je je voornaam laat wijzigen moet je op eigen kosten je identiteitskaart en andere officiële documenten laten vernieuwen.

 

Nodig

  • Identiteitskaart
  • In het buitenland geboren? Een letterlijk afschrift van je geboorteakte met een recente datum, vertaald naar het Nederlands en voorzien van de nodige legalisaties.
    Bij gebrek aan een geboorteakte kan een plaatsvervangend document bezorgd worden (b.v. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen).

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00