Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de dienst Burgerzaken van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Doelgroep

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind, een vriend of vriendin.

Voorwaarden

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de dienst Burgerzaken. De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.

 

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerzaken van de gemeente
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Bedrag

Het afleggen van de verklaring ‘wettelijk samenwonen’ is gratis.

Het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst gebeurt door een deurwaarder. Diegene die de wettelijke samenwoonst wil stopzetten, betaalt 50,00 EUR aan de gemeente + de kosten van de deurwaarder.
 

Nodig

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming;
 • een attest van ongehuwde staat;
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent;
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Eventueel voorzien van de nodige legalisatie/apostille en vertaald door een beëdigd vertaler in België.

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Gemeentehuis De Warande
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
België
09:00 - 12:00
15:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00